Projekty

Naša škola sa úspešne zapája do rôznych projektov. Vďaka nim rastie odbornosť učiteľov, schopnosti študentov a zlepšujú sa podmienky výučby.

Škola je zapojená v týchto projektoch:

 1. Počítačom riadené laboratórium pre výučbu v odborných predmetoch (LabVIEW)
 2. CAD v elektrotechnike (OrCad)
 3. Local Cisco Networking Academy
 4. Školenie FIT
 5. Inovácie v odbornom vzdelávaní
 6. Vzdelávanie učiteľov v údržbe a riadení automatizovaných výrobných systémov
 7. Microsoft študentský helpdesk
 8. Microsoft Class Server
 9. Škola budúcnosti
 10. Otvorená škola – oblasť športu 2008
 11. Rekonštrukcia spojenej školy Kysucké Nové Mesto
 12. IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
 13. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
 14. Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste
 15. Otvorená škola – oblasť športu 2010
 16. Otvorená škola – oblasť športu 2012
 17. Nadácia Volkwagen Slovakia
 18. Vzájomným vzdelávaním k aktívnemu partnerstvu
 19. Spoločné vzdelávanie žiakov stredných škôl za pomoci moderných technológií
 20. Modernizácia vyučovania CAD systémov v elektrotechnike
 21. Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie
 22. Projekt Intel Galileo Gen
 23. Projekt tvorby robotického ramena
 24. Vráťme šport do škôl 2015
 25. Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii
 26. Vráťme šport do škôl 2017
 27. Škola bez tabaku alkoholu a drog
 28. Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie
 29. Projekt ERASMUS+ (2017)
 30. Projekt ERASMUS+ (2018)
 31. Projekt ERASMUS+ (2019)
 32. IT akadémia