Otvorená škola – oblasť športu 2012

Športuj – hraj stolný tenis

26. jún 2012 bol v Spojenej škole Nábrežná v Kysuckom Novom Meste sviatočným dňom pre priaznivcov stolného tenisu. V priestoroch školskej telocvične sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pracovníkov školy. Turnaj bol finančne podporený Žilinským samosprávnym krajom prostredníctvom grantového programu Vráťme šport do škôl V súťaživej, no priateľskej atmosfére ukázali viacerí súťažiaci mimoriadny postreh i presnú ruku. Po tuhom boji v kategórii žien prvé miesto získala Mgr. Mária Maxianová. V kategórii mužov si zásluhou skvelej techniky prvenstvo vybojoval Ondrej Ščamba.
Spolu bolo odohratých 29 zápasov. Účastníci si okrem diplomov, pohárov a vecných odmien odniesli i pekné spomienky a dobrý pocit, že spravili niečo užitočné pre svoje zdravie.

Výsledky:

Kategória ženy:
1. miesto Mgr. Mária Maxianová
2. miesto Elena Staníková
3. miesto Ing. Agáta Kubínová

Kategória muži:
1. miesto Ondrej Ščamba
2. miesto Ľubomír Baránek
3. miesto Pavol Zajac

PaedDr. Milan Ševčík

Fotodokumentácia: dokument pdf

Víťazom blahoželáme!

Študenti súťažili

Mesiac október patril v Spojenej škole Nábrežná v Kysuckom Novom Meste stolnému tenisu. Študenti i študentky sa zapojili do aktivít projektu Športuj – hraj stolný tenis. Projekt bol finančne podporený grantovým programom Žilinského samosprávneho kraja - Vráťme šport do škôl.
Dňa 12. 10. 2012 v priestoroch školskej telocvične medzi sebou bojovali študenti. O deň skôr si svoj postreh a kondíciu preverili i dievčatá. Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení vecnou odmenou, diplomom a športovým pohárom.

Výsledky:

Kategória študentky:
1. miest: Alžbeta Ševčíková – IV. AO
2. miesto: Táňa Mizerová – II. AO
3. miesto: Monika Slotová – I. AL

Kategória muži:
1. miesto: Marián Špila – IV. AL
2. miesto: Róbert Ondrušek – III. AE
3. miesto: Rudolf Gužík – II. AM

PaedDr. Milan Ševčík

Fotodokumentácia: dokument pdf

Víťazom blahoželáme!