-

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, v Kysuckom Novom Meste

PHP- skriptovací jazyk
Cisco certifikácia – úvod do sietí
Cisco certifikácia – základy smerovania a prepínania
CAD systémy – Autodesk Inventor
CAD systémy – ProENGINEER
CAD systémy – Solid Edge
CAD/CAM systémy – EMCO Sinumerik
Základy programovania v jazyku C
Programovanie mikrokontrolérov typu AVR
Elektrotechnická spôsobilosť
Práca s programom Multisim
Tvorba elektronickej schémy v prostredí OrCAD Capture/Eagle
Základy PSpice – Cadence-OrCAD
PCB Editor – Cadence OrCAD/Eagle
Programovanie v C++ základný kurz
Objektovo – orientované programovanie v C++
Programovanie – základy jazyka Java
Programovanie Java – oknové aplikácie
Jazyk SQL v prostredí MySQL
Optimalizácia www stránok pre vyhľadávače
HTML a CSS
Adobe Flash
Webstránka, fotogaléria a diskusné fórum bez nutnosti programovania
Elektronický obchod bez nutnosti programovania
PHP – skriptovací jazyk
Cisco certifikácia – úvod do sietí
Cisco certifikácia – základy smerovania a prepínania
Cisco certifikácia – rozširovanie sietí
Cisco certifikácia –prepájanie sietí
CAD systémy – AutoCAD
CAD systémy – ProENGINEER
Programovanie – základy jazyka Java
Programovanie Java – oknové aplikácie
Spracovanie digitálneho videa na PC
Spracovanie obrázka (fotografie)
Tvorba a využitie animácie
Jazyk SQL v prostredí MySQL
Optimalizácia www stránok pre vyhľadávače
HTML a CSS
Adobe Flash
Webstránka, fotogaléria a diskusné fórum bez nutnosti programovania
Elektronický obchod bez nutnosti programovania
PHP – skriptovací jazyk
Cisco certifikácia – úvod do sietí
Cisco certifikácia – základy smerovania a prepínania
Založenie a vznik podniku
Informačné a finančné toky v logistike podniku
CAD/CAM systémy – EMCO Sinumerik
Založenie a vznik podniku
Materiálové toky v logistike podniku
Informačné a finančné toky v logistike podniku
Elektronický obchod bez nutnosti programovania
Obvody FPGA - základy programovania obvodu Spartan 3
Programovanie priemyselných logických automatov
Základy programovania v jazyku C
CAD systémy: AutoCAD
Základné použitie tekutinových obvodov
Programovanie priemyselných logických automatov
Základy programovania v jazyku C
Programovanie mikrokontrolérov typu AVR
Elektrotechnická spôsobilosť
CAD systémy: AutoCAD
CAD systémy: Autodesk Inventor
CAD systémy: ProENGINEER
CAD/CAM systémy: EMCO Sinumerik
Programovanie mikrokontrolérov typu AVR
Elektrotechnická spôsobilosť
Práca s programom Multisim
Práca s programom LabVIEW
Práca s programom MicroCap
Tvorba elektronickej schémy v prostredí OrCAD Capture/Eagle
Základy PSpice – Cadence-OrCAD
PCB Editor – Cadence OrCAD/Eagle
Programovanie v C++ základný kurz
Obvody FPGA - základy programovania obvodu Spartan 3
Jazyk SQL v prostredí MySQL
Optimalizácia www stránok pre vyhľadávače
HTML a CSS
Adobe Flash
Webstránka, fotogaléria a diskusné fórum bez nutnosti programovania