Vedenie školy

Ing. Milan Valek
 1. riaditeľ školy
 2. email: valek(zavináč)spsknm.sk
Mgr. Adriana Pečková
 1. štatutárny zástupca riaditeľa školy
 2. email: apeckova(zavináč)spsknm.sk
PaedDr. Milan Ševčík
 1. zástupca riaditeľa školy
 2. email: milan.sevcik1(zavináč)gmail.com
Ing. Michal Žabka
 1. zástupca riaditeľa školy
 2. email: zabka(zavináč)spsknm.sk
Ladislav Šamaj
 1. vedúci dielní
 2. email: samaj(zavináč)spsknm.sk

Mgr. Miroslav Dupkala

 1. vedúci vychovávateľ