Vedenie školy

Ing. Milan Valek
 1. riaditeľ školy
 2. email: valek(zavináč)spsknm.sk
PaedDr. Milan Ševčík
 1. štatutárny zástupca riaditeľa školy
 2. email: milan.sevcik1(zavináč)gmail.com
Mgr. Jaroslava Svrčková
 1. zástupkyňa riaditeľa školy
 2. email: j.svrckova265(zavináč)gmail.com
Ing. Martin Cvinček
 1. zástupca riaditeľa školy
 2. email: cvincek(zavináč)spsknm.sk
Ing. Igor Palica
 1. vedúci dielní
 2. email: palica(zavináč)spsknm.sk

Mgr. Miroslav Dupkala

 1. vedúci vychovávateľ