Kam po skončení SŠ

Výchovný poradca informuje

Kam po skončení SŠ 2020/2021
Gaudeamus 2020 on-line

Kam po skončení SŠ 2017/2018
Katedra spojov - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Pedagogická fakulta v Trnave
Deň otvorených dverí na Katolíckej Univerzite v Ružomberku
INFORMAČNÝ BULLETIN PEDAGOGICKEJ FAKULTY
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Masarykova univerzita v Brňe fakulta informatiky
Vysoké učení technické fakulta strojního inženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
DOD UTB ve Zlíňe

Kam po skončení SŠ 2016/2017
Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Pracovná a personálna agentúra ATENA
Vysoká škola sociálně správní Havířov odkaz pdf-2 odkaz pdf-3
Štúdium v Holandsku
Strojnícka fakulta Žilinská univerzita v Žiline
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Žilinská univerzita v Žiline
Mendelova univerzita v Brně
Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitné štúdium v zahraničí
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Deň otvorených dverí Paneurópskej vysokej školy
Ekonomická fakulta Mendelova univerzita v BrneSúťaž MUSúťaž MU
Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Paneurópska vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké Učení Technické v Brne
Akadémia ozbrojených síl Lipt.Mikuláš 13.11.2015
Pozvanka na DOD Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity 09.11.2015
Slovenská zdravotnícka univerzita Banská Bystrica a deň otvorených dverí
Strojnícka fakulta - Žilinská univerzita
Štúdium v Dánsku 05.10.2015
Štúdium v USA 05.10.2015
Veľtrh štúdia a kariéry v Bratislave 10.09.2015
Burza VŠ v Nitre 07.09.2015
Štúdium v USA 07.09.2015
Univerzita Karlova v Prahe, aug. 2015