Stravovanie


   Pre žiakov ubytovaných v školskom internáte je zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni. Strava je pripravovaná v školskej jedálni. Stravovanie sa začína v pondelok ráno raňajkami, a končí v piatok obedom. Strava je pripravovaná s ohľadom na zásady zdravej výživy, a odporúčanú stravu pre mládež.

Výdaj stravy je zabezpečený takto:

- raňajky sa vydávajú :    6,30 do 07,30 hod.

- obed sa vydáva       :   12,00 do 15,00 hod.

- večera sa vydáva    :   18,00 do 18,45 hod.

Povinnosťou každého ubytovaného žiaka je odoberať aspoň 1 teplé jedlo denne (obed resp. večera) .


VÝŠKA POPLATKOV ZA STRAVU :

   Za žiaka sa uhrádza suma za celodennú stravu podľa stravnej jednotky uvedenej v tabuľke. Zo stravy je možné sa odhlásiť na celý deň alebo v prípade neprítomnosti v školskom internáte aj z jednotlivých jedál. Poplatok sa uhrádza vopred poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom do 25. v mesiaci! Cena za mesiac sa vypočítava takto - (počet dní v mesiaci x stravná jednotka)=mesačný poplatok.

Stravné jednotky v EUR
    Výška poplatku    
RAŇAJKY
1,20€
OBED
1,40€
VEČERA
1,20€
SPOLU
3,80€


Prihlasovanie a odhlasovanie stravy na stránke - www.strava.cz
Prihlasovacie meno a heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne!

Ceny stravného od školského roku 2019/2020: odkaz pdf