Si šikanovaný? Pomôžeme ti.

- non stop bezplatne na celoeurópskom čísle 116 111
-prostredníctvom online četu na stránke www.pomoc.sk denne v čase 18 00- 22 00 hod.
-zaslaním e-mailu na: potrebujem@pomoc.sk
-Linka Dôvery: 055/ 622 23 23