Zoznam pedagogických zamestnancov

Titul Priezvisko Meno Poznámka
Baránek Ľubomír Učiteľ - prax
Mgr. Baroniaková Beáta Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Mgr. Belancová Andrea Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Mgr. Bírová Zuzana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Bobeková Božena Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo
Ing. Bukovinský Igor, PhD. Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, strojárstvo,
Ing. Cvinček Martin Vedúci PK-prax, učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Čejková Petra Učiteľ spoločenskovedných predmetov
RNDr. Chládeková Jana Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: IV.BI
Ing. Dragúň Dušan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: III.AI
Ing. Druska Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Drexler Boris Učiteľ telesnej výchovy
Ing.Mgr. Dudešek Ján učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
PaedDr. Ďurinová Oľga Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: IV.AL
Mgr. Garajová Pavlína Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Galvánek Ladislav Vedúci PK-ekonomika, triedny učiteľ: IV.AM
Ing. Hlavatá Janka Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo
Mgr. Holbová Jana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Hrabovský Peter Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, triedny učiteľ: IV.AS
Mgr. Hrabovská Zuzana Učiteľ telesnej výchovy
Mgr. Hrivíková Jana Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: II.CI
PhDr. Hroudná Zuzana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Hundák Ivan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: II.AE
Mgr. Ivánková-Oravcová Tatiana Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: III.AM
PaedDr. Janásiková Viera Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: III.AE
Ing. Jantoščiaková Zuzana Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: III.AG
PaedDr. Jaššová Katarína Učiteľ spoločenskovedných predmetov
PaedDr. Kapitánová Dana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Mgr. Konštiaková Zuzana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Kopásková Rozália Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Králik Juraj Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Kubaščíková Erika Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: III.BE
Ing. Mgr. Kubinová Agata Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing Lokaj Stanislav Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing Macúš Jaroslav Vedúci PK-Elektrotechnika, triedny učiteľ: IV.AE
Ing. Maslák Anton Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, správca www stránky školy
Mgr. Mäkká Renáta Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Mravcová Lenka Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: IV.AO
Mgr. Maxianová Mária Vedúca PK-spoločenskovedné predmety, triedny učiteľ: II.AL
Ing. Mečiaková Anna Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Mihalda Ján Učiteľ - prax
Mgr. Mikulová Gabriela Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Mgr. Novotný Igor Učiteľ telesnej výchovy
Mgr. Neveďal Milan Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Orlinská Jozefa Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: II.AG
Ing. Padyšák Miroslav Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: IV.AI
Ing. Palica Igor Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Pavlovičová Magdaléna Učiteľ telesnej výchovy
Mgr. Pečková Adriana Učiteľ prírodnovedných predmetov
Bc. Predajňa Patrik Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Remiš Peter Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika , triedny učiteľ: II.AI
Ing. Rolková Monika Učiteľ odborných predmetov -ekonomika
Mgr. Ságová Veronika Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Šamaj Ladislav Vedúci dielni
Ščamba Ondrej Učiteľ - prax
PaedDr. Ševčík Milan Učiteľ telesnej výchovy
Mgr. Sirovatková Miriam Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Sovík Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Škulavíková Jana Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: IV.AG
Ing. Slaviková Mária Učiteľ spoločenskovedných predmetov, Výchovný poradca
Ing. Šrenkel Dušan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Staník Pavol Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo
Mgr. Sidor Peter PhD. Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: III.AL
Mgr. Svrčková Jaroslava Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Šidlo Jaroslav Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Šušlíková Anna Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Tvrdý Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: III.BI
Mgr. Uher Jozef Vedúci PK-telesná výchova
Mgr. Urdová Monika Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: II.AM
Ing. Válek Milan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
RNDr. Ing. Virdzek Pavel Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Vlčková Michaela Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: III.AS
Mgr. Vnuková Lenka Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: II.BI
Ing. Vojtková Anna Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, spoločenskoved. predmetov
Ing. Žabka Michal Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Zlatoš Michal Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, triedny učiteľ: II.AS

Školský internát

Titul Priezvisko Meno Poznámka
Berešíková Zuzana vychovávateľka ŠI
Čičalová Anna vychovávateľka ŠI
Mgr. Dupkala Miroslav vedúci vychovávateľ ŠI