Zoznam pedagogických zamestnancov

Titul Priezvisko Meno Poznámka
Baránek Ľubomír Učiteľ - prax
Mgr. Belancová Andrea Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: IV.AM
Mgr. Bírová Zuzana Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: I.AM
Ing. Bobeková Božena Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, triedny učiteľ: III.AM
Ing. Cvinček Martin Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Čejková Petra Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: II.CI
Ing. Dragúň Dušan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Druska Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Drexler Boris Učiteľ telesnej výchovy, triedny učiteľ: I.AL
Ing.Mgr. Dudešek Ján učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: III.AE
PaedDr. Ďurinová Oľga Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: II.AM
Ing. Galvánek Ladislav Vedúci PK-ekonomika
Ing. Hlavatá Janka Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, triedny učiteľ: III.AS
Ing. Hrabovský Peter Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo
Mgr. Hrivíková Jana Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: IV.CI
PhDr. Hroudná Zuzana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Hundák Ivan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: IV.AE
Mgr. Ivánková-Oravcová Tatiana Učiteľ spoločenskovedných predmetov
PaedDr. Janásiková Viera Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Jantoščiaková Zuzana Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: I.AG
PaedDr. Jaššová Katarína Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: II.AE
PaedDr. Kapitánová Dana Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: II.AS
Mgr. Konštiaková Zuzana Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: III.AG
Ing. Kopásková Rozália Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: I.CI
Mgr. Kocifajová Beáta Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: II.BI
Mgr. Koper Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Kocúrová Katarína Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Koprda Viliam Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Králik Juraj Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Kristeková Pavlína Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: I.AS
Mgr. Kubaščíková Erika Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Mgr. Kubinová Agata Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Kubišová Balková Eva Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing Lokaj Stanislav Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing Macúš Jaroslav Vedúci PK-Elektrotechnika
Ing. Maslák Anton Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, správca www stránky školy, triedny učiteľ: III.CI
Mgr. Mäkká Renáta Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Bc. Mindek Adrián Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Mravcová Lenka Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: II.AL
Mgr. Maxianová Mária Vedúca PK-spoločenskovedné predmety, triedny učiteľ: IV.AL
Mgr. Mikulová Gabriela Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: III.AL
Mgr. Neveďal Milan Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Mgr. Orieščíková Zuzana Učiteľ prírodnovedných predmetov
Ing. Orlinská Jozefa Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: IV.AG
Ing. Padyšák Miroslav Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: II.AI
Ing. Palica Igor Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Palica Michal Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Podmanická Jana Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: I.BI
Mgr. Predajňa Patrik Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: I.AI
Mgr. Regec Tomáš Učiteľ telesnej výchovy.
Ing. Remiš Peter Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika , triedny učiteľ: IV.AI
Ing. Rolková Monika Učiteľ odborných predmetov -ekonomika
Mgr. Ságová Veronika PhD. Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ščamba Ondrej Učiteľ - prax
PaedDr. Ševčík Milan Učiteľ telesnej výchovy
Mgr. Sirovatková Miriam Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Sovík Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Ing. Škulavíková Jana Učiteľ odborných predmetov -ekonomika, triedny učiteľ: II.AG
Ing. Slaviková Mária Učiteľ spoločenskovedných predmetov, Výchovný poradca
Ing. Šrenkel Dušan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: III.BI
Ing. Staník Pavol Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo
Mgr. Sidor Peter PhD. Učiteľ prírodnovedných predmetov
Mgr. Svrčková Jaroslava Učiteľ spoločenskovedných predmetov
Ing. Šidlo Jaroslav Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika, triedny učiteľ: III.AI
Ing. Tvrdý Peter Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Uher Jozef Vedúci PK-telesná výchova
Mgr. Urdová Monika Učiteľ prírodnovedných predmetov
Ing. Válek Milan Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
RNDr. Ing. Virdzek Pavel Učiteľ odborných predmetov -elektrotechnika
Mgr. Vlčková Michaela Učiteľ spoločenskovedných predmetov, triedny učiteľ: I.AE
Mgr. Vnuková Lenka Učiteľ prírodnovedných predmetov, triedny učiteľ: IV.BI
Ing. Vojtková Anna Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, spoločenskoved. predmetov
Ing. Zlatoš Michal Učiteľ odborných predmetov -strojárstvo, triedny učiteľ: IV.AS

Školský internát

Titul Priezvisko Meno Poznámka
Berešíková Zuzana vychovávateľka ŠI
Čičalová Anna vychovávateľka ŠI
Kufová Adriana vychovávateľka ŠI
Mgr. Dupkala Miroslav vedúci vychovávateľ ŠI