Študijné odbory

ELEKTROTECHNIKA 2675 M:
Zameranie: priemyselná informatika

Profil absolventa a učebné osnovy


INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2694 M:
Od školského roku 2017/2018 zmena kódu študijného odboru z 2694 M na 2561 M.
Profil absolventa a učebné osnovy


MECHATRONIKA 2387 M:

Profil absolventa a učebné osnovy


STROJÁRSTVO 2381 M:
Zameranie: automobilový priemysel, grafické systémy

Profil absolventa a učebné osnovy
Žiaci, ktorí sa prihlásia a nastúpia na študijný odbor strojárstvo, dostanú ako učebnú pomôcku tablet, ktorý sa po ukončení štúdia stáva ich osobným vlastníctvom.


LOGISTIKA 3968 M:

Profil absolventa a učebné osnovy


TECHNICKÉ LÝCEUM 3918 M:

študijný odbor – otvorený len na 5 školách SR

Profil absolventa a učebné osnovy


Školské vzdelávacie programy a učebné plány sú k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.