Študijné odbory

INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE 2559 M:

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR SA OTVÁRA OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
Profil absolventa

ELEKTROTECHNIKA 2675 M:
Zameranie: priemyselná informatika
Profil absolventa


INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2694 M:
Od školského roku 2017/2018 zmena kódu študijného odboru z 2694 M na 2561 M.
Profil absolventa


MECHATRONIKA 2387 M:

Profil absolventa


STROJÁRSTVO 2381 M:
Zameranie: automobilový priemysel, grafické systémy

Profil absolventa
Žiaci, ktorí sa prihlásia a nastúpia na študijný odbor strojárstvo, dostanú ako učebnú pomôcku tablet, ktorý sa po ukončení štúdia stáva ich osobným vlastníctvom.


LOGISTIKA 3968 M:

Profil absolventa


TECHNICKÉ LÝCEUM 3918 M:

TENTO ODBOR SA OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021 NA ŠKOLE NEOTVÁRA

Profil absolventa


Školské vzdelávacie programy a učebné plány sú k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.