Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Popis projektu - dokument pdf

Kurz ECDL