Otvorená škola – oblasť športu 2010

Stolný tenis

           23. a 24. septembra 2010 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise. Viac ako 40 študentov a študentiek sa zapojilo do aktivít projektu Stolný tenis, hra pre všetkých. Projekt bol podporený grantovým programom Žilinského samosprávneho kraja - Vráťme šport do škôl.
          Dňa 23. 9. 2010 medzi sebou bojovalo 24 študentov. O deň neskôr dokázalo i 18 dievčat, že majú súťaživé povahy ... Po mnohých pekných zápasoch v jednotlivých kategóriách najlepšie výsledky dosiahli:

Kategória študenti:

1. miesto – Róbert Gabarík – II. AG
2. miesto – Marián Špila – II. AG
3. miesto – Karol Bizík – III. AE
Fotodokumentácia študenti: dokument pdf

Kategória študentky:

1. miesto – Alžbeta Ševčíková – II. AO
2. miesto - Jana Čavajdová – III. AT
3. miesto - Kristína Ďuranová – III. AT

Fotodokumentácia študentky: dokument pdf

Florbalové turnaje

          V októbri 2010 sa v našej škole uskutočnili turnaje vo florbale chlapcov a dievčat. Súťažiaci sa zapojilo do aktivít projektu Športuj, ži naplno. Projekt bol podporený grantovým programom Žilinského samosprávneho kraja - Vráťme šport do škôl.
          V dňoch 13. a 15. 10. 2010 medzi sebou bojovalo 8 družstiev študentov. 14. 10. 2010 početní diváci sledovali neúprosné súboje dievčat.

Kategória študenti:

1. miesto – FC Naťahovačky (IV. AE)
2. miesto - Mladí svišti (III. AE)
3. miesto – FC Mechatrons (II. AM)

Fotodokumentácia študenti: dokument pdf

Kategória študentky:

1. miesto - Šošonky (II. AO)
2. miesto – Eskymo (III. AO)
3. miesto – Miňonky (II. AG)

Fotodokumentácia študentky: dokument pdf

Víťazom blahoželáme!


Basketbal

Moderná technika pomáha športu

          V novembri 2010 bol v Spojenej škole Nábrežná v Kysuckom Novom Meste realizovaný projekt Vráťme šport do škôl, finančne podporený Žilinským samosprávnym krajom. Celková hodnota projektu bola 7215,- eur. Rekonštruované boli štyri basketbalové konštrukcie, nainštalovaná multifunkčná svetelná tabuľa. Celkovú atmosféru dotvára kvalitné a výkonné ozvučenie. Technickú podporu projektu poskytli: RM Sport - Radoslav Majcher, pán Ľubomír Kultán a Code KNM.           Projekt bol zameraný na revitalizáciu telovýchovných priestorov školy a popularizáciu basketbalu. Uskutočnili sa tri basketbalové turnaje pre študentov i dospelých. Dňa 5. 11. 2010 súťažili štyri dievčenské družstvá a 8. 11. 2010 štyri chlapčenské družstvá. 16. 11. 2010 súťaže vyvrcholili turnajom dospelých.
          Spolu bolo odohratých 15 basketbalových zápasov. Účastníci si okrem diplomov, pohárov a vecných odmien odniesli i pekné spomienky a dobrý pocit, že spravili niečo užitočné pre svoje zdravie.

Výsledky:

Kategória študentky:

1. miesto – Miňonky
2. miesto - Šošonky
3. miesto – Horalky

Fotodokumentácia študentky: dokument pdf

Kategória študenti :

1. miesto – ALL FOR ONE
2. miesto - Nepríjemní
3. miesto – Harlem Globetroters

Fotodokumentácia študenti: dokument pdf

Kategória dospelí:

1. miesto - Spojená škola Nábrežná KNM
2. miesto - GYSOŠ KNM
3. miesto - ZŠ Strečno

Fotodokumentácia dospelí: dokument pdf

Víťazom blahoželáme!