Vráťme šport do škôl 2017

GRANTOVÝ PROGRAM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Vráťme šport do škôl 2017“

              

TURISTICKÉ PRETEKY

Mnohí žiaci trávia pri počítačoch a iných vymoženostiach techniky všetok svoj voľný čas. My im chceme ukázať aj iné možnosti trávenia voľného času a pripraviť turistické preteky, na ktorých preukážu nielen svoje vedomosti a poznatky, ale preukážu aj svoju fyzickú zdatnosť.

Výhodou tohto projektu je, že nie je zameraný jednostranne len na pohybovú zložku, ale umožňuje preukázať aj vedomosti z oblasti kultúrno-poznávacej činnosti, európskej únie, poznávania stromov a orientácie v teréne. Prostredníctvom tohto projektu sa žiaci neučia len v škole, ale učia sa a pohybujú sa v prírode, na čerstvom vzduchu, čo prospieva aj ich zdravému vývoju.

Projekt umožňuje byť úspešným nielen športovcom alebo len vedomostne zdatným, ale i priemerným športovcom, ktorí majú chuť niečo urobiť pre svoje zdravie, umocní pozitívne vzťahy medzi vyučujúcimi a žiakmi.
Tieto preteky nie sú len jednorazovou akciou, ale snažíme sa o vytvorenie tradície – tento ročník bude prvý po úspešnom minuloročnom nultom ročníku.

Fotografie z akcie nájdete v galérii.

Dokumenty:
Informácie o projekte odkaz pdf
Článok preteky 2017 odkaz pdf
Web Kysucké Nové Mesto
MY Kysucké noviny: odkaz pdf
Žilinský večerník: odkaz pdf
Zvesti: odkaz pdf
Facebook: odkaz