Vzájomným vzdelávaním k aktívnemu partnerstvu

Číslo mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/099

   
         

Obdobie realizácie mikroprojektu:apríl 2013 - marec 2014
Príjímateľ: Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 KNM (www.spsknm.sk)
Cezhraničný partner: Powiatowy Zespół Nr 10Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętachul. Żwirki i Wigury 27a32 - 650 Kęty (www.zsme.net)
Oprávnené náklady:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 39 402,26 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 4 635,56 €
Vlastný vklad: 2 317,78 €
Spolu: 46 355,60 €

Informácie o mikroprojekte:(dokument PDF)
Dni partnerstva škôl v gmine Kęty(dokument PDF)
Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste (stretnutie partnerov)
Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste (info. leták)
Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste (Článok)
Stretnutia predstaviteľov partnerských škôl
Medzinárodná spolupráca pomáha škole aj žiakom (Článok)
Brožúra o projekte a o partneroch (Obálka)(Text)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013