Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie
Popis projektu - dokument pdf

Aktivita 1: Zvýšenie kvality vzdelávacieho programu pre účely implementácie rozvojového programu Informačné a sieťové technológie.
Aktivita 1 01.10. 2009 - 30.09. 2011

Aktivita 2: Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (učiteľov) školy.
Aktivita 2 01.10. 2009 - 30.09. 2011

Aktivita 3: Implementácia jednotlivých segmentov odborného vzdelávania do mimoškolskej činnosti. 01.10 2009 - 31.03 2012
Priebežné vyhodnotenie aktivity 3 2009/2010:dokument pdf
Priebežné vyhodnotenie aktivity 3 2010/2011:dokument pdf
Fotodokumentácia aktivity 3
Krúžok informačných technológií I 2009/2010:dokument pdf
Krúžok informačných technológií II 2009/2010:dokument pdf
Krúžok serverových technológií 2009/2010:dokument pdf
Krúžok serverových technológií I 2010/2011:dokument pdf
Krúžok serverových technológií II 2010/2011: dokument pdf
Krúžok sieťových technológií 2010/2011: dokument pdf

aktivita 4: Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie do výučby od šk. roku 2009/2010 počnúc 1. ročníkom. 01.10 2009 - 31.03 2012
Priebežné vyhodnotenie aktivity 4 2009/2010: dokument pdf
Priebežné vyhodnotenie aktivity 3 2010/2011: dokument pdf
Fotodokumentácia aktivity 4
Sieťové technológie 2009/2010: dokument pdf
Softvérové aplikácie 2009/2010: dokument pdf
Fotky triedy 2009/2010: dokument pdf
Sieťové technológie 2010/2011: dokument pdf
Operačné systémy 2010/2011: dokument pdf

Aktivita 5: Vybavenie odborných učební školy učebnými pomôckami potrebnými na zabezpečenie výučby. 01.10 2009 - 31.03 2012
Aktivita 5
Aktivita 5

Publicita a informovanosť:
27.04. 2010 pozvánka Workshop dokument pdf
27.04. 2010 plagát Workshop dokument pdf
Leták informačné a sieťové technológie 2010/2011dokument pdf
Leták informačné a sieťové technológie 2011/2012dokument pdf
Fotodokumentácia Workshop I dokument pdf
Fotodokumentácia Workshop II dokument pdf
Fotodokumentácia Workshop III dokument pdf
Deň otvorených dverí 08.12 2011 plagát, dokument pdf 1, dokument pdf 2,
27.03. 2012 Redakcia MY Kysuckých novín dokument pdf
29.03 2012 Workshop zameraný na publicitu projektu (Fotodokumentácia, prezentácia 1,, prezentácia 2),