Projekt Intel Galileo Gen

Jedným z projektov, do ktorých sa naša škola ten rok zapojila, bol i projekt od spoločnosti Intel. V rámci neho sa vyškolilo 10 žiakov na prácu s vývojovou platformou Intel Galileo Gen 2. Platforma je z jednej časti podobná najznámejšej robotickej platforme Arduinu a z druhej ponúka programátorovi prácu s operačným systémom na báze Linuxu. Úlohou žiakov bolo vytvoriť dva systémy, ktoré by využívali spomínanú vývojovú platformu. Prvý systém slúžil, ktorý sa žiaci rozhodli vytvoriť, bol dochádzkový systém. Pomocou čítačky kariet sa zaznamenalo číslo tagu, ktoré sa potom zapísalo na server spolu s aktuálnym časom a dátumom. Komunikácia medzi IGG2 a serverom prebiehala pomocou ethernet technológie a server využíval PHP. Druhý systém slúžil ako tzv. fotopasca. Keď sa poslal príkaz do IGG2 o zachytení obrazu, IGG2 pomocou serialovej JPEG kamery vygeneroval snímku a tú okamžite odoslal pomocou WIFI na server. Pri každom narušení priestoru teda systém vytvoril fotografiu a upload ju na server pomocou bezdrôtovej technológie. Odmenou za zapojenie sa do projektu bolo získanie desiatich Intel Galileo Gen 2 mikropočítačov, ktorých spoločná cena prevyšuje 800 eur. Žiaci sa nielenže naučili programovať vstavané systémy, ale zdokonalili si prácu s OS Linuxom, jazykom PHP a sieťovou komunikáciou. Týmto vyzývame aj iných žiakov, aby tiež prejavili svoju vlastnú aktivitu a do budúcna sa zapojili do podobných projektov.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu