Nadácia Volkwagen Slovakia

Nadácia Volkwagen Slovakia
Projekt – Postav si svoj prvý zosilňovač

Trvanie projektu:január 2013 – máj 2013
Charakteristika projektu: dokument pdf
Cieľová skupina: Žiaci 2 ročníka IST, ELE, MECH
Cieľ projektu: Podpora a rozvoj nadaných žiakov, ktorý majú záujem o elektroniku. Na základe praktickej činnosti sa žiaci oboznámia s princípom činnosti a konštrukciou nf zosilňovača.
Viac informácií: Ing. I. Hundák, kabinet 810
Odkaz na fotodokumentáciu
Fotodokumentácia:dokument pdf