Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie

Úspešní žiaci a učitelia z odboru logistiky v projekte: Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie

Žiaci a učitelia z odboru Logistika na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste sa zapojili do projektu Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie, ktorý podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Cieľ projektu v grantovom programe s názvom Región pre vzdelanie je zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na stredných a vysokých školách v Žilinskom kraji.
Hlavnou myšlienkou, vďaka ktorej sa žiaci logistiky zapojili do projektu, je získanie grantu a vytvorenie simulácie pásovej výroby terénnej formuly. Pod vedením pedagógov (Ing. Milan Valek, Ing. Jana Škulaviková, Ing. Lenka Mravcová, Mgr. Jaroslava Svrčková) spracujú okrem iného aj postupy výroby, náplň pracovných činností jednotlivých pracovísk, či vypracujú skladovú evidenciu.
Inovatívnym zážitkovým vzdelávaním žiaci budú mať možnosť prejsť celým procesom výroby od vyskladňovania, montovania súčiastok na polovýrobky, až po finálny výrobok a jeho expedíciu. Pri simulácii výroby uplatňovaním viacerých logistických princípov (štíhla výroba, dávkový systém, Just in Time, 5S, 7S logistiky) využijú a aplikujú získané teoretické vedomosti. Následne v rámci workshopov analyzujú priebeh výroby, hľadajú chyby v postupoch (úzke miesta vo výrobe), spoločne vyvodzujú opatrenia, navrhujú zlepšenia.
Počas workshopov dvaja zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia vysvetlia žiakom priebeh výroby a základné logistické postupy uplatňované priamo na pracoviskách.
Spolupráca školy a zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia prináša prepojenie teórie s praxou v súlade so zámerom uplatňovania duálneho vzdelávania. Naši žiaci zároveň získajú cenné skúsenosti a správny smer pri výbere povolania alebo ďalšieho študijného zamerania.
Ing. Lenka Mravcová, Spojená škola Kysucké Nové Mesto