Vráťme šport do škôl 2015

V priestoroch školskej posilňovne sa uskutočnili súťaže v silovom viacboji pre žiakov i dospelých. Podujatie bolo finančne podporené Žilinským samosprávnym krajom prostredníctvom grantového programu Vráťme šport do škôl. V súťaživej, no priateľskej atmos -fére prejavili viacerí súťažiaci mimoriadne vôľové vlastnosti. Študenti a muži súťažili v štvorboji - bench press (tlak na vodorovnej lavičke, 30 % hmotnosti súťažiaceho), bežecký pás (ubehnutá vzdialenosť v časovom limite jedna minúta), zhyby (hrazda), kľuky (bradlá). Študentky a ženy súťažili v trojboji - bench press (tlak na vodorovnej lavičke, 20 % hmot -nosti súťažiacej), výdrž vo vise (hrazda), bežecký pás (ubehnutá vzdialenosť v časovom limite jedna minúta).
Svoju kondíciu si otestovalo viac ako 80 študentov a 25 dospelých. Účastníci si okrem diplomov, pohárov, vecných odmien a občerstvenia odniesli i pekné spomienky a dobrý pocit, že spravili niečo užitočné pre svoje zdravie.

Výsledky:

Kategória študentky:
1. miesto: Simona Žofajová – II. AG
2. miesto: Mária Kondrková – II. AO
3. miesto: Romana Šutá – II. AO

Kategória študenti:
1. miesto: Dominik Trúchly – II. AI
2. miesto: Andrej Sága – III. AL
3. miesto: Pavol Majchrák – III. BI

Kategória ženy:
1. miesto: Mgr. Erika Kubaščíková
2. miesto: Mgr. Mária Maxianová
3. miesto: Elena Staníková

Kategória muži:
1. miesto: Pavol Zajac
2. miesto: Ing. Peter Hrabovský
3. miesto: Ing. Dušan Dragúň

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

PaedDr. Milan Ševčík