Olympiáda v anglickom jazyku 2018/2019

Dňa 15.11.2018 sa na našej škole konal 29. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom súťaže bolo podať čo najlepší výkon a preukázať tak svoje jazykové vedomosti a zručnosti v písomnej časti, pozostávajúcej zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením, a v ústnej časti, zameranej na opis a komparáciu obrázkov a voľný rozhovor.

Olympiády sa zúčastnilo 39 vynikajúcich žiakov všetkých študijných odborov, z ktorých viacerí si počínali veľmi dobre. Súťažiaci patrili do kategórie 2D – žiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového zamerania a obchodného zamerania s maturitou a s 3-hodinovou týždennou dotáciou, bez vekového určenia. Vzhľadom na minimálne bodové rozdiely sme udelili 4 miesta:
1. ADAM ĎURINÍK – IV.AL
2. PATRIK BALVAN – III.AE
3. MICHAELA OKAPALOVÁ – III.AG
4. MAREK MASLÁK – II.AE


(zľava Mgr. Gabriela Mikulová, Mgr. Pavlína Garajová, Adam Ďuriník, Marek Maslák, Patrik Balvan, Michaela Okapalová, Mgr. Veronika Ságová, PhD.)

Víťaz uvedenej kategórie, Adam Ďuriník, bude svoje jazykové vedomosti a zručnosti preukazovať aj na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa uskutoční 16.01.2019.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na účasť v ďalšom školskom roku.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Autorky článku: Mgr. Gabriela Mikulová, Mgr. Veronika Ságová, PhD.