Školské kolo súťaže Zenit v elektronike

Dňa 12.10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. V kategórii A (žiaci tretích a štvrtých ročníkov) sa na prvom mieste umiestnil Michal Bača, žiak IV.AE triedy, na druhom mieste Trlík Matej žiak IV.AE triedy, na treťom mieste Michal Smolka žiak IV.AI triedy.
V kategórii B (žiaci prvých a druhých ročníkov) sa na prvom mieste umiestnil Gallo Andrej žiak II.AE triedy, na druhom mieste Marek Maslák žiak II.AE triedy, na treťom mieste Jozek Miloš žiak II.AI triedy.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Víťazom blahoželáme.