Prihláška

PRIHLÁŠKA DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Prihlášku do Školského internátu môžete získať nasledovne:

Prihlášku do Školského internátu môžete získať viacerými spôsobmi. Ak sa hlásite na Spojenú školu dostanete prihlášku poštou spolu s oznámením o prijatí na štúdium. Ak Vám prihláška spolu s oznámením o prijatí neprišla, alebo ste žiakom inej školy a chceli by ste bývať v našom internáte môžete si prihlášku stiahnuť z tejto stránky na nižšie uvedenom odkaze, vytlačiť a po vyplnení zaslať poštou na adresu školy. O prijatí do Školského internátu budete informovaní písomne v priebehu mesiaca júl. Spolu s oznámením obdržíte aj pokyny pre nástup do Školského internátu.

Strana1.jpg
Strana2.jpg


Tesne pred nástupom do internátu je potrebné dať potvrdiť ošetrujúcemu lekárovi potvrdenie a rodič podpíše prehlásenie. Obidva dokumenty je potrebné priniesť pri prvom nástupe na školský internát.

Potvrdenie
Prehlásenie