Exkurzia na fakulte riadenia a informatiky

Dňa 14. 2. 2019 sa trieda 4. AI zúčastnila exkurzie na fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Exkurziu 4. AI na FRI zorganizoval a zrealizoval Ing. Dušan Dragúň.