Školský psychológ

Kontakt:

Školský psychológ: Mgr. Jana Mácová
Pracovné miesto: kabinet medzi učebňami TEI1 a TEI2 (vedľa auly)
Konzultačné hodiny: UTOROK
- 1. kontakt pre žiakov v čase prestávok, nasledujúci podľa dohody,
- učitelia počas pracovnej doby (7:30-15:30),
- rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne, po telefonickom dohovore:

• tel. 041 420 74 71 (len utorok)
sp.macova@gmail.com
• Edupage – zamestnaci Jana Mácová
• Skype - Jana Mácová (v profilovom obrázku slnečnica)

- POMOC
- Etika práce školského psychológa
- Náplň práce školského psychológa