Školský psychológ

Kontakt:

Školský psychológ: Mgr. Jana Mácová
Pracovné miesto: kabinet medzi učebňami TEI1 a TEI2 (vedľa auly)
Konzultačné hodiny: UTOROK
- 1. kontakt pre žiakov v čase prestávok, nasledujúci podľa dohody,
- učitelia počas pracovnej doby (7:30-15:30),
- rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne, po telefonickom dohovore (tel. 041 420 74 71).

- Etika práce školského psychológa
- Náplň práce školského psychológa
- Poradenské linky pomoci