Valentínka nám priniesla víťazstvo

Dňa 14. februára 2019 sa konalo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl
v SIP - spracovanie informácií na počítači.
Z našej školy z odboru logistika nás reprezentovali Kristián Novák zo IV. AG triedy a Nikola Kalužničinová z II. AG triedy.


V konkurencií 29 najlepších pisárov z celého žilinského kraja sa
Kristián Novák stal víťazom v odpise na 10 minúť
s počtom hrubých úderov 4059

a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 19. 03. - 21. 03. 2019 v Senici.

Nikola Kalužničinová obsadila, napriek technickým problémom, v konkurencií prevažne starších žiakov z obchodných akadémií zaslúžené 13. miesto.
Blahoželáme im obom k dosiahnutým výkonom a veríme, že im ich pracovitosť prinesie  v krátkom čase ďalšie úspechy, z ktorých sa budeme spoločne tešiť.

Ing. Orlinská