DARUJTE NÁM 2% DANE

Vážení rodičia,
žiadame Vás o ústretovosť z Vašej strany a aj v tomto roku Vás prosíme o darovanie 2% z dane nášmu občianskemu združeniu Moderná odborná škola. K tomu Vám prikladáme predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyplnené a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane môžete odovzdať nasledujúcimi spôsobmi:

- obidve vyplnené a podpísané tlačivá odovzdať na vrátnici SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste a to od 20. 4. 2020 – do 24. 4. 2020 v čase od 8:00 hod. – do 12:00 hod.

alebo

- obidve vyplnené a podpísané tlačivá osobne odovzdať priamo miestne príslušnému (podľa miesta Vášho trvalého bydliska) daňovému úradu
- obidve vyplnené a podpísané tlačivá poslať poštou miestne príslušnému (podľa miesta Vášho trvalého bydliska) daňovému úradu

Adresy daňových úradov:

okres Kysucké Nové Mesto: Daňový úrad, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

okres Žilina: Daňový úrad, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

okres Čadca: Daňový úrad, Matičné námestie 1284, 022 01 Čadca

okres Bytča: Daňový úrad, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

okres Martin: Daňový úrad, Jesenského 23, 036 01 Martin

Ďalšie informácie: http://www.spsknm.sk/ssknm/sk/moderna-odborna-skola