SVET MÉDIÍ

Dňa 17.12.2018 sa v priestoroch TEI konala audiovizuálna prednáška z oblasti mediálneho vzdelávania SVET MÉDIÍ. Prednášku zabezpečila Škola zážitkov Harvart z Martina. Zúčastnili sa jej postupne žiaci všetkých ročníkov. Študenti sa mali možnosť preniesť do sveta kinematografie, prezentované im boli aj reklamy, ktoré si dali za úlohu predchádzať závislostiam na drogách a alkohole. Zaujímavá bola aj prezentácia chýb, ktoré sa stávajú počas natáčania. Sprievodcom svetom audiovizuálnej kultúry bol na 90 minút filmový kritik Peter Konečný, ktorý svojou pútavou prezentáciou žiakov zaujal aj pobavil.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie pokračovanie na budúci školský rok.

PaedDr. Dana Kapitánová