Exkurzia v Ostrave

Dňa 13.12.2018 sa uskutočnila exkurzia v Ostrave – Vítkoviciach vo Vysokej peci pod odborným vedením Ing. Vojtkovej a Mgr. Hrabovskej. Žiaci z I.AS, z I.AM triedy si prehliadli bývalý komplex výroby a spracovania surového železa, vystúpili do vnútorných priestorov Vysokej pece, čím si výborne utvrdili prebrané učivo.