Súťaž iBobor 2018

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili súťaže iBobor, ktorá sa koná v rôznych krajinách Európy. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V školskom roku 2018/2019 sa do nej zapojilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Z našej školy to bolo 99 žiakov. Súťaž prebiehala v utorok 12. 11. 2018 v kategórii seniori a zúčastnili sa jej žiaci tried III.AL, III.AE, III.BI a vo štvrtok 15. 11. 2018 v kategórii juniori žiaci tried I.CI, I.AE, I.AL, I.AG a II.AL.

Najlepšími riešiteľmi v kategórií senior boli:
1. Nikola Kvašňovská, III.AL
1. Daniel Paurik, III.AL
2. Ľubomír Rucek, III.AL

Najlepšími riešiteľmi v kategórií junior boli:
1. Filip Harcek, I.CI
2. Dominik Gašpierik, II.AL
3. Vanesa Vojteková, II.AL

Úspešných riešiteľov v oboch kategóriách bolo 21 a od organizátorov súťaže iBobor dostali diplomy.