Mladý Slovák 2018

Mladý Slovák 2018 - Xl. ročník súťaže ŽSK pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

Dátum: 16. apríla 2018
Počet žiakov: 40
Koordinátori: Mgr. Erika Kubaščíková, PhDr. Zuzana Hroudná

Výsledky:
1. miesto: Patrik Molovčák, ll.AE (14 bodov)
2. miesto: Dominik Brčák, ll.AG (12+2 bodov)
3. miesto: Marika Vlčková, ll.AG (12 bodov)
Adam Zbončák, ll.AE (12 bodov)
Matúš Bojko, ll. AL (12bodov)

Cieľ súťaže: zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom samosprávnom kraji.