Hodina dejepisu naživo

Hodina dejepisu naživo – obdobie humanizmu a renesancie

Dátum: 16. apríl 2018
Počet žiakov: 170 ( triedy 2. ročníka)
Koordinátori: Mgr. Erika Kubaščíková, PhDr. Zuzana Hroudná

Hodina bola založená na zásadách zážitkového vzdelávania, vyzdvihovala emocionalitu a skúsenostné poznávanie.

Snahou skupiny historického šermu Bojník v podaní p. Kamila Fojtíka a jeho asistenta bolo propagovať rytierske idey a šermiarske umenie tak, ako sa po stáročia tradovalo až do súčasnosti, nie násilie. Svoj výklad dopĺňal kulisami, obrazmi, obaja boli oblečení v dobových kostýmoch. Žiaci boli zapájaní do minikvízov a mohli tak preukázať vlastné vedomosti. Ich doplňujúce otázky smerovali k známym osobnostiam tohto obdobia v Európe, a teda aj u nás v Uhorsku (L. da Vinci, A. Báthory).