Praktická časť OZ MS

Harmonogram praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky konanej v dňoch 16. až 20. apríla 2018 odkaz xls