Deň otvorených dverí online na FRI

Fakulta riadenia a informatiky ŽU pozýva žiakov maturitných ročníkov na Online deň otvorených dverí, ktorý organizuje dňa 4. novembra 2015 od 16:00 h. do 21:00 h., na fakultnej stránke http://studuj.fri.uniza.sk/