Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní (kat. A, B, GRAFIK)

 

Na základe poverenia CVČ v Kysuckom Novom Meste spoluprácou pri organizovaní Krajského kola súťaže Zenit v programovaní je Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto realizátorom krajského kola súťaže Zenit.

 

Krajské kolo  ZENIT v programovaní kat. GRAFIK a WebDeveloper sa uskutoční

dňa 25. novembra 2020.

Postupové kritériá:

V kategórii Grafik do krajského kola postupujú len dvaja žiaci z jednej školy.

V kategórii WebDeveloper do krajského kola postupujú len dvaja žiaci z jednej školy.

 

Krajské kolo  ZENIT v programovaní kat. A,B sa uskutoční dňa 26. novembra 2020

Postupové kritériá:

  • ak súťažiaci získal minimálne 60 bodov v kat. A,
  • ak súťažiaci získal minimálne 10 bodov kat. B,
  • zároveň do krajského kola postupujú len dvaja žiaci z jednej školy (pri splnení podmienok) z každej kategórie.

 

Organizačné pokyny Zenit v programovaní dištančnou formou

Je potrebné aby súťažiaci mali k dispozícií PC alebo notebook s kamerou, mikrofónom a reproduktormi.  Pred prihlásením sa do systému súťaže sa súťažiaci prihlási na webex meeting. Link na prihlásenie mu bude odoslaný na jeho platnú emailovú adresu.  Kamera počas súťaže nemusí byť zapnutá, ale na vyzvanie odbornej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh súťaže, súťažiaci zapne kameru a dá možnosť k nahliadnutiu zdieľaním jeho obrazovky.

Ak súťažiaci nemá potrebné vybavenie a primerané pripojenie k internetu, škola ktorú navštevuje mu poskytne priestor a potrebné vybavenie, pri dodržaní všeobecne platných hygienických pravidiel.

 

Zabezpečiť:

  • kvalitný PC, notebook
  • kamera (interná, externá), mikrofónom a reproduktormi
  • primerané pripojenie na internet

Program:

 

od 8:15 - 8:30 hod. - pripojenie na webex

od 8:30 - 9:00 hod. – otvorenie odbornej súťaže

od 09:00 – 13:00 hod. – priebeh odbornej súťaže

 

Vyhodnotenie:

Krajské kolo Zenit v programovaní A,B, Grafický dizajnér a WebDeveloper bude vyhodnotené najskôr v piatok 27.11.2020 .

Certifikáty za účasť v Krajskom kole Zenit 2020 budú odoslané poštou na adresu školy.

Diplomy a ceny súťažiacim za výhru v KK kole Zenit v programovaní v kategóriách A, B, Grafický dizajnér a WebDeveloper budú taktiež odoslané poštou na konkrétnu školu.