Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 bude v stredu 02.09.2020 o 8.45 v TEI len pre žiakov 1. ročníka. Začiatok vyučovania je vo štvrtok 03.09.2020 o 7.45 hod. podľa riadneho rozvrhu. Potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na vrátnici školy od 26.8.2020 v čase: 7.30 – 12.30. Vstup je povolený len s rúškom, dezinfikujte si ruky, vstupujte jednotlivo a dodržujte odstup.

Žiaci 1. ročníka, ktorí majú záujem stravovať sa v ŠJ prinesú 02.09. 2020 vyplnenú prihlášku na stravovanie podpísanú zákonným zástupcom. Prihlášku odovzdajú svojmu triednemu učiteľovi.
Prihláška odkaz .doc