Krajské kolo SOČ 2020

Stredoškolská odborná činnosť – informácie k realizácii postupových kôl dištančnou formou.