Stredoškolská odborná činnosť

Obrázok používateľa Igor.Bukovinsky

Študnti!

Na tomto mieste sa môžete svojimi komentármi vyjadriť k Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole. Môžete posielať svoje podnety, otázky a akékoľvek iné pripomienky.