Krajské kolo súťaže ZENIT

Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní (kat. A, B) a vo webdizajne

Na základe poverenia CVČ v Kysuckom Novom Meste spoluprácou pri organizovaní krajského kola súťaže Zenit v programovaní a vo webdizajne je Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto realizátorom krajského kola súťaže Zenit.

Krajské kolo ZENIT v programovaní kat. A,B sa uskutoční dňa 29. novembra 2016 (utorok) o 08:00 hod.

Krajské kolo ZENIT - webdizajn sa uskutoční dňa 30. novembra 2016 (streda) o 08:00 hod.

Srdečne pozývame postupujúcich žiakov na súťaž.

Zenit programovanie a webdizajn - Pozvánka na súťaž
Organizačné pokyny - ZENIT Realizátor
Zloženie odbornej komisie

Podklady ZENIT v programovaní:
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT v PROGRAMOVANÍ
Pozvánka na krajské kolo
Prihláška do súťaže pdf
Prihláška do súťaže doc

Podklady ZENIT WEB:
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT WEB
Pozvánka na krajské kolo
Prihláška do súťaže pdf
Prihláška do súťaže doc