Okresné kolo SOČ

Okresné kolo SOČ dňa 22. 3. 2016 - Spojená škola Kysucké Nové Mesto

Súťaže Stredoškolská odborná činnosť (38. ročník) sa zúčastnili najlepší žiaci z trinástich škôl z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Bytča. Žiaci súťažili v súťažných odboroch 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Spolu odprezentovali 61 prác. Ich výkony hodnotilo päť odborných komisií. Víťazom bol odovzdaný diplom a ceny.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce výsledky. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme, aby v krajskom kole získali čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

Naše poďakovanie patrí vedeniu Okresnému úradu v Žiline za ich odborné vedenie, metodické usmernenie a predovšetkým finančné zabezpečenie celej súťaže.

Taktiež ďakujeme všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorí nešetrili svojim časom, energiou a úsilím a prispeli k úspešnému priebehu 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Výsledková listina: dokument pdf

Do okresného kola SOČ sa zapojila viac ako stovka žiakov: odkaz MY KYSUCKÉ NOVINY pdf