Grafické systémy 2015

Dňa 20.10.2015 sa na našej škole uskutočnilo školenie v rámci projektu grafické systémy 2015. Školenie bolo zamerané na využitie meracej karty NI MyRIO v prostredí LabVIEW. Školenie viedol pracovník firmy National Instruments Ing. Peter Brieška. Školenia sa zúčastnilo 5 učiteľov našej školy. Školenie bolo veľmi zaujímavé a podnetné pre ďalšiu prácu s meracou kartou NI MyRIO ako aj s prostredím LabVIEW za čo veľmi pekne ďakujeme Ing. Petrovi Brieškovi.

Ing. Jaroslav Macuš