Zoznam prevádzkových zamestnancov

Priezvisko Meno Poznámka
Bánovčinová Helena škola
Beláková Amália škola
Beláková Anna škola
Haľamová Jana škola
Hillová Elena škola
Koklesová Jana škola
Kolláriková Mária škola
Komanová Jana, Mgr. škola
Kucharčíková Viera škola
Mateášová Janka škola
Mestická Magdaléna škola
Minarčinová Eva škola
Oravcová Dagmar škola
Papan Ľudovít škola
Smolková Katarína škola
Staníková Elena škola
Škorík Ľubomír škola
Škulaviková Iveta škola
Šujanská Miroslava škola
Zahatlan Ján škola
Zajac Pavol škola
Zajacová Mária škola
Bajánková Štefánia školská jedáleň
Fujaková Jana školská jedáleň
Lisková Marta školská jedáleň
Nezdobová Jana školská jedáleň
Prodajová Iveta školská jedáleň
Šarláková Anna školská jedáleň
Šeptajová Helena vedúca - školská jedáleň
Štefániková Mária školská jedáleň
Švaňová Margita školská jedáleň
Drahníková Anna školský internát
Malíková Jozefa školský internát
Sidorová Mária školský internát
Ščamba Miroslav školský internát