Zoznam prevádzkových zamestnancov

Priezvisko Meno Poznámka
Beláková Amália škola
Brodňanová Katarína škola
Budošová Benedikta, Mgr. škola
Hillová Elena škola
Jendrišaková Alena škola
Koklesová Jana škola
Košťalová Jana, Mgr. škola
Mateášová Janka škola
Mestická Magdaléna škola
Mikoláška Richard škola
Minarčinová Eva škola
Oravcová Dagmar škola
Pastuchová Mária škola
Smolková Katarína škola
Staníková Elena škola
Škulaviková Iveta škola
Šujanská Miroslava škola
Trnovec Ján škola
Trúchla Zlatica škola
Trúchly Ivan škola
Zahatlan Ján škola
Zajac Pavol škola
Žáková Marta škola
Bajánková Štefánia školská jedáleň
Cibuľová Ľubica školská jedáleň
Lisková Marta školská jedáleň
Minarčinová Zuzana školská jedáleň
Nezdobová Jana školská jedáleň
Prodajová Iveta školská jedáleň
Šarláková Anna školská jedáleň
Šeptajová Helena vedúca - školská jedáleň
Štefániková Mária školská jedáleň
Drahníková Anna školský internát
Kačerík Ján školský internát
Malíková Jozefa školský internát
Sidorová Mária školský internát
Ščamba Miroslav školský internát