Krajské kolo SOČ 2018

Aktivita, originalita, kreativita, húževnatosť a dobrovoľnosť, to všetko sa skĺbilo 5. apríla 2018 na jubilejnom 40. ročníku krajského kola SOČ. Tento deň sa stal oslavou mladosti, ktorá nestagnuje a dáva o sebe vedieť, pretože súčasnosť je plná výziev, ktoré nezostanú bez odozvy. Svojou činorodosťou to dokázali tí najlepší z najlepších.

40. ročník SOČ na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste odkaz pdf
https://mykysuce.sme.sk
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 40.ročníka KRAJSKÉHO KOLA STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI 2018 odkaz pdf
Zoznam členov, učební a prác KK SOČ pdf
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu
MY Kysucké Noviny

Školské kolo SOČ 2018
VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ 01.03.2018 odkaz pdf
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu
Vyhodnotenie SOČ 2018: odkaz na fotogalériu

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste mala na tohtoročnom krajskom kole SOČ silné zastúpenie v podobe deviatich študentov. Tí našu školu zviditeľnili a ukázali svoje odborné kvality, ktoré sú výsledkom ich snaživého štvorročného štúdia. Do svojich prác vsadili všetko svoje úsilie, ktoré nezostalo nepovšimnuté odbornou porotou. Tí najlepší dostali za získané 1. a 2. miesto „vstupenku“ do celoštátneho kola, čím opätovne dokázali, že patríme k špičke v príprave budúcich odborníkov a sme profesionálmi nielen v organizácii, ale aj v odovzdávaní odborných vedomostí, ktoré vedia naši žiaci premeniť na víťazstvo.

Naši úspešní študenti, ktorým víťazstvo prinieslo účasť na celoštátnej prehliadke SOČ:
Kristián Hargaš a Martin Zemaník: IV.AI s prácou ANDROID HRA S VLASTNÝM SERVEROM (1. miesto)
Matúš Ozaniak: IV.BI s prácou SMART SKLENÍK: (2. miesto)
Peter Mravec: IV.BI s prácou ROBOTICKÉ RAMENO (1. miesto)
Adam Zelezník a Dávid Užák: IV.AM s prácou HYDRAULICKÝ BAGER S ELEKTRICKÝM POHONOM 2. miesto)
Sofia Wasserbauer a Radoslava Žabková: IV.AG s prácou VYUŽITIE KARNET TIR PRI OPTIMALIZÁCII MEDZINÁRODNEJ DOPRAVY (2. miesto)