Prijímacie konanie

Kritéria prijímacieho konania: odkaz pdf