Prijímacie konanie

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH KONANÍ:

1.kolo: 14. 05. 2018 a 17. 05. 2018
2.kolo: 19. 06. 2018

Kritéria prijímacieho konania: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: odkaz pdf