Prijímacie konanie

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

Prihlášky na štúdium pre 2. kolo môžete doručiť na sekretariát riaditeľa školy do 14.06.2019.
2. kolo sa uskutoční 18.06.2019 od 8.00 v budove školy.

Kritéria prijímacieho konania: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: odkaz pdf

Výsledky prijímacieho konania:
Informačné a sieťové technológie - 2561M
Elektrotechnika - 2675M
Mechatronika - 2387M
Strojárstvo - 2381M
Logistika - 3968M
Technické lýceum - 3918M