Prijímacie konanie


Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok!

Kritéria prijímacieho konania: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: odkaz pdf