Prijímacie konanie


Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok!


Prihlášky na štúdium pre 2. kolo môžete doručiť na sekretariát riaditeľa školy do 13.06.2018.

2. kolo sa uskutoční 19.06.2018 od 8:00 v budove školy.

Kritéria prijímacieho konania: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: odkaz pdf