Prečo študovať IT

Dňa 25. 5. 2018 sa na našej škole konala beseda so žiakmi 2. a 3. ročníka na tému prečo študovať informačné technológie na vysokej škole. Besedu viedla Bc. Mária Dragúňová, študentka 5. ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU v Bratislave.

Poukázala na neplatnosť mýtov:

 • 1.) informatika je len pre chlapcov – Nepravda, lebo tam veľmi úspešne študujú i dievčatá. Dokonca samotnú fakultu úspešne vedie dekanka.
 • 2.) Informatiku na vysokej škole môže študovať len žiak strednej školy, ktorý informatiku študoval na strednej škole – Nepravda, lebo na vysokej škole sa začína od začiatku. Pokiaľ si netrúfaš, že štúdium na prvom ročníku napreduje príliš rýchlo, môžeš si vybrať 4-ročné bakalárske štúdium namiesto 3-ročného, kde úvod ide miernejším tempom. V oboch prípadoch je však potrebné usilovné štúdium.
 • 3.) Študent nemá čas na nič, len na štúdium – Nepravda, lebo študenti majú viacero mimoškolských aktivít a zábavy, ktoré využívajú. Vo vyšších ročníkoch úspešne pracujú vo svojej profesii v IT firmách so zaujímavým ohodnotením. Záleží len na Tebe ako si veci zadelíš.
 • 4.) Informatiku na vysokej škole môže študovať žiak bez dostatočných vedomostí z matematiky –Nepravda, lebo na FIIT–ke už pri prihláške na školu musíš preukázať znalosť matematiky výsledkom z maturity z matematiky. Pokiaľ si nevykonal maturitu z matematiky, musíš predložiť osvedčenie o vykonaní skúšky z matematiky inej akreditovanej autority, ktoré nie je lacné.
 • Poukázala na to, že akreditovaná slovenská vysoká škola vychováva študentov minimálne so zrovnateľnými profesionálnymi vedomosťami ako zahraničné. Počas štúdia si môže študent v rámci programu Erasmus odskúšať, že vie bezproblémovo pokračovať na ľubovoľnej vysokej škole v Európe. Mária sama študovala jeden semester vo Švédsku a po návrate bez problémov pokračovala na FIIT.

  Poukázala na cenu vyštudovaného vysokoškolského IT inžiniera v zamestnaní, keďže platy absolventov FIIT sa pohybujú okolo 1600EUR/mesiac. Samozrejme, že plat závisí na vedomostiach a skúsenostiach absolventa. Ak už počas štúdia pracoval pre IT firmu, je možné mať plat aj vyšší, ako spomenutá hodnota.

  Na komunikáciu so žiakmi Mária používala technológiu online kladenia otázok a ankiet, kde sa žiaci zapájali prostredníctvom svojich mobilných telefónov. Na položené otázky Mária na koniec prezentácie priamo odpovedala.

  Beseda mala priaznivý ohlas.
  Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu