Podmienky ubytovania

UBYTOVANIE ŽIAKOV:
   Pre žiakov prijatých na štúdium na strednú školu poskytujeme ubytovanie bunkovým systémom. Jedna bunka je určená pre ubytovanie 6 žiakov - má 2 a 3 posteľovú izbu s príslušenstvom (vstupná chodbička, WC, kúpelka. Izby sú zariadené váľandami, písacími stolmi, nočnými stolíkmi a vstavanými skriňami. Každý žiak má vlastné zariadenie.

POČET UBYTOVANÝCH ŽIAKOV:

Maximálna kapacita Školského internátu je 150 žiakov. Ubytovaní sú väčšinou žiaci Spojenej školy, ale ubytovanie poskytujeme aj žiakom ďalších stredných škôl napríklad SOŠ strojnícka, OU, ZDŠ Krásno n. Kysucou, resp. OA i Gymnázium Čadca.

AKO SÚ ŽIACI UBYTOVANÍ:

V Školskom internáte je samostatné 1 poschodie vyhradené pre ubytovanie dievčat a 3 poschodia pre ubytovanie chlapcov.

ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ O ŽIAKOV:

O žiakov sa starajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. V Školskom internáte je zabezpečená 24 hodinová nepretržitá služba vychovávateľov.

NÁKLADY SPOJENÉ S UBYTOVANÍM:

Za ubytovanie sa uhrádza zákonom stanovený mesačný poplatok takto:

- žiaci stredných škôl uhrádzajú mesačný poplatok, 16,60 € / mesiac