Rodičovské združenie

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu bude ZR 21.1. 2021 realizované dištančnou formou v čase od 15. 30 – 17.00 hod.

Rodičia v uvedenom čase môžu komunikovať s triednym učiteľom a s ostatnými učiteľmi prostredníctvom edupage, mailom, telefonicky.