Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila ekonomická olympiáda, ktorú už 4. rok zastrešuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

Školské kolo sa uskutočnilo v čase od 7. 12. – 15. 12. 2020 a zapojili sa doň žiaci III. AS, IV. AG a IV. BI. Najúspešnejším riešiteľom sa stal Peter Hulák zo IV. BI, ktorý zároveň postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Žiline. Víťazovi gratulujeme a prajeme veľa šťastia v nasledujúcom kole.

Ing. Zuzana Jantoščiaková