Školské kolo online Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Deň 18. december 2020, posledný deň školského vyučovania v tomto kalendárnom roku, patril v čase dištančného vzdelávania školskému kolu Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo netradične – formou online testu. Cieľom olympiády je každoročne prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Na školskom kole online Olympiády zo SJL sa zúčastnilo spolu 164 študentov v dvoch súťažných kategóriách. Z dôvodu veľkého počtu zúčastnených uvádzame mená len najúspešnejších študentov.

V B. kategórii malo 108 študentov 1. – 3. ročníka možnosť získať vo vedomostnom teste maximálne 22 bodov. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:
 
1.      Kapitulčin Jakub, II.AI – 15 bodov
2.      Panták Timotej, II.AI – 13 bodov
3.      Martiniak Martin, II.AI – 13 bodov
4.      Matyáš Rečka, II.BI – 13 bodov
5.      Ježík Dávid, III.BI – 13 bodov
6.      Kubica Martin II.BI – 12 bodov
 
V A. kategórii súťažilo 56 študentov 3. a 4. ročníka, ktorí mohli získať maximálne 24 bodov. Medzi najlepších riešiteľov sa zapísali nasledujúci študenti:
 
1.      Kramár Rastimír, III.AL – 22 bodov
2.      Skukálek Marek, IV.AI – 13 bodov
3.      Kuba Samuel, IV. AI – 13 bodov
4.      Krkoška Tobias, IV. AI – 13 bodov
5.      Janák Patrik, IV.AE – 13 bodov
6.      Maslák Marek, IV.AE – 12 bodov
7.      Kalužničinová Nikola, IV.AG – 11 bodov
 
 Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a tým najlepším prajeme veľa úspechov v rozvíjaní svojich vedomostí.

Mgr. Konštiaková, Mgr. Kubaščíková