Záložka do knihy spája slovenské školy 2020

Priateľstvo s knihou je silné puto, ktorým sme sa nechali strhnúť aj v rámci výzvy Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, do ktorej sa zapojila naša školy už deviatykrát. I napriek nepriaznivému obdobiu, ktorým školský rok 2020/2021 začal, sme sa nenechali odradiť prekážkami.  Pre niekoho zdanlivo obyčajná hodina slovenského jazyka a literatúry sa zmenila v záverečných septembrových dňoch na kreatívnu dielňu, kde každý zo zapojených žiakov prispel svojím nápadom k hodnotnej záložke s veľavravným posolstvom aj pre dnešnú dobu. Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431 žiakov.

Tentoraz sme mali možnosť nadviazať nové priateľstvá so Spojenou školou v Starej Ľubovni. Záložky vyhotovili žiaci I.BI, III.AL a IV.AG triedy na tému Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby, aby tak oživili aj túto oblasť literatúry a zároveň potešili záložkou svojho kamaráta z partnerskej školy.  Už teraz sme pripravení čeliť novým výzvam a tešíme sa na spoluprácu i budúci školský rok.

Mgr. Zuzana Konštiaková
Miroslava Šujanská