Sladká pomoc 2020

Kampaň Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorá motivuje ľudí na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách počas misijného mesiaca október. Zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí:

„Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou. Chceme motivovať dobrovoľníkov na Slovensku, aby prejavovali solidaritu s Cirkvou na celom svete a robili niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Kampaň Sladká pomoc ukazuje, aké ľahké je dosiahnuť veľké veci mnohými malými skutkami.“ o. Ivan Kňaze, Pápežské misijné diela

Naša škola sa do tejto kampane zapojila, začiatkom októbra, zakúpením dvoch krabíc čokoládok výrobených na Slovensku (1 krabica obsahuje 42 čokoládok v cene 21 eur). Predajná cena čokoládky bola 0,50 centov, pričom čistý zisk z predaja - 0,25 centov za čokoládku - ide na podporu projektov pre deti a mladých ľudí v Keni, Rwande, Angole, Etiópii a Ugande.

Túto čokoládku si, v rámci hodín Náboženskej výchovy, zakúpilo 84 žiakov a tým pádom sme mohli odoslať na túto charitatívnu aktivitu sumu 42 eur.

Zdroj: Pápežské misijné diela: https://misijnediela.sk/sladka-pomoc/

Mgr. Milan Neveďal a Ing. Lenka Mravcová
učitelia náboženskej výchovy na SPŠ IT v KNM