Vyhodnotenie KK Zenit 2020

VYHODNOTENIE KRAJSKÉHO KOLA ZENIT V PROGRAMOVANÍ

Súťaže Zenit v programovaní A  sa zúčastnili štyria žiaci.

Najlepší súťažiaci v kategórii Zenit v programovaní A  :

 1. miesto - Nadiya Balanchuk Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
 2. miesto – Pavol Kyčina Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš
 3. miesto - Maximilián Maliar Gymnázium Veľká okružná, Žilina

 

Do celoštátneho kola postupuje: Nadiya Balanchuk

Víťazovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentoval seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

 

Výsledková listina

 

VYHODNOTENIE KRAJSKÉHO KOLA ZENIT V PROGRAMOVANÍ

Súťaže Zenit v programovaní B  sa zúčastnili štyria žiaci.

Najlepší súťažiaci v kategórii Zenit v programovaní B  :

 1. miesto - Matúš Jurčák, Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
 2. miesto – Katarína Kužmová, SPŠiT Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto
 3. miesto - Branislav Mateáš, Spojená škola, Tvrdošín

 

Do celoštátneho kola postupuje: Matúš Jurčák

Víťazovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentoval seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

 

Výsledková listina

 

VYHODNOTENIE KRAJSKÉHO KOLA ZENIT V GRAFIKE

Súťaže Zenit Grafik  sa zúčastnili štyria žiaci.

Najlepší súťažiaci v kategórii Zenit Grafik:

 1. miesto - Michal Sládeček, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto
 2. miesto -Martin Bolek , Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
 3. miesto - Daniela Buryová, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto
 4. miesto - Jaroslav Smidžár, Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

 

Do celoštátneho kola postupuje: Michal Sládeček,

Víťazovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentoval seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

 

Výsledková listina

 

VYHODNOTENIE KRAJSKÉHO KOLA ZENIT WEB

Súťaže Zenit WEB  sa zúčastnili štyria žiaci.

Najlepší súťažiaci v kategórii Zenit WEB:

 1. miesto - Nikoletta Pitáková, Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
 2. miesto - Marek Skukálek, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto
 3. miesto - Andrej Kubas, Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

 

Do celoštátneho kola postupuje: Nikoletta Pitáková,

Víťazovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentoval seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

 

Výsledková listina